Browsing: 5 triệu đô la mỗi dặm cho đường ống dẫn khí đốt