Browsing: Chỉ 92 trong số đó bị biến thành carbon dioxide