Browsing: kêu gọi một lệnh cấm tiền điện tử trên toàn quốc