Browsing: Ngân hàng Nga đánh giá khối lượng nắm giữ Bitcoin khi 36 tỷ đô la rời khỏi ngân hàng